Synundersökning

Ta hand om dina ögon

Synundersökningen ligger oss varmt om hjärtat! Det är här vi tar reda på hur ögonen mår och skapar underlaget till valet av glas och linser. Till skillnad från andra aktörer väljer vi att lägga lite extra tid på det här momentet. En självklarthet kan man tycka.

 • Synundersökning för glasögon eller linser,
  45 min - 480kr
   

 • Nytillpassning linser inkl tillbehör & träning,
  60 min - 795kr
   

 • Syn- och ögonhälsoundersökning,
  60 min - 880kr
   

 • Tåranalys (för torra eller rinnande ögon),
  90 min - 1390kr

Att undersöka sina ögon med jämna mellanrum är en bra investering. Välkommen att boka tid hos någon av våra pålästa optiker!

Gör en synundersökning hos Jönköpings mest pålästa optiker, Optiker Jahnke
Optiker Jahnke i Jönköping samarbetar med ögonläkare

Ögonhälsoundersökning

Många känner att de vill veta hur ögonen verkligen mår på djupet. Även om man inte har några direkta besvär kanske man har en familjemedlem eller släkting som har en ögonsjukdom som inte upptäcktes i tid.

Förutom att noggrant mäta upp ditt eventuella synfel, mäta tryck och göra en yttre ögoninspektion gör vi även:

 • Synfältsmätning

 • Ögonbottenfotografering

 • Amsler-test av gula fläcken

Bilderna från dessa mätningar skickas till en ögonläkare som är expert på att bedöma ögonbottenfoto. Inom 72 timmar har du ett svar från oss med vårt och läkarens utlåtande.

Tåranalys

Tårfilmen fyller flera väldigt viktiga funktioner i ögat, den både smörjer, bibehåller synskärpan och forslar bort bakterier. Tidigare har man ofta förknippat torra ögon eller rinnande ögon med äldre personer, men idag har upp till varannan svensk besvär. 

Vanligaste orsaken till torra ögon är underproduktion av oljor i de meibomska körtlarna i ögonlocken. Även inflammation i ögonlockskanterna är vanligt förekommande.

I en tåranalys ingår flera moment för att kartlägga var besvären kommer från. Våra specialutbildade optiker har tillgång till instrument som bara finns på ett fåtal kliniker i landet. Utifrån dessa mätningar kan vi ge förslag på bästa behandling.

Kostnad för tåranalys är 1390kr, synundersökning för glasögon är inkluderad i priset.

Image by Levi XU

Bara hos

Jahnke!

E-eye

IMG_7550.JPG

Bara hos

Jahnke!

E-Eye är en ny behandlingsmetod för torra ögon. Anledningen till torra ögon är många gånger nedsatt funktion i de meibomska körtlarna. Dessa körtlar har den viktiga funktionen att producera de fetter som utgör det yttersta lagret i tårfilmen och som smörjer ögats yta. Behandling med E-eye syftar till att aktivera körtlarna och öka ögats egen smörjförmåga.

Tekniken bygger på starka ljusimpulser som riktas mot patientens ögonlock. Det är helt ofarligt och gör inte inte ont, men kan hetta lätt i huden.

Behandling med E-eye har i studier visat effekt i 80% av fallen redan efter första behandlingstillfället. Man behandlar normalt tre gånger vid tre separata tillfällen, ibland även en fjärde gång. Effekten varar allt från 6 månader till 3 år. Rekommendationen är att i samråd med optiker göra en behandling efter ca 1 år igen för att upprätthålla effekten. 

Kostnad för E-eye är 1800kr/behandlingstillfälle.

Synträning

Vi får ibland frågan om det går att träna bort sitt synfel. Svaret är nej, det går tyvärr inte. Däremot finns det andra delar av synförmågan som faktiskt går att träna upp. 

Det rör sig om de ackommodativa ögonmusklerna som sitter inuti ögat. De gör att vi kan fokusera på nära håll. Vissa utav oss har svårt att antingen spänna dessa muskler, eller att släppa på den spänning som blir när vi tittar mycket på sånt som är nära. T.ex skolböcker, datorer och mobiltelefoner.

Denna del av synfunktionen går ofta att träna upp hos  personer upp till ca 35 års ålder. Kostnaden är 960kr, inkl uppföljningsbesök och lån av redskap.

fria vikter
traning.jpg

Emilia bokade tid hos oss för att hon hade svårt att fokusera i skolan:

 • Hur kom det sig att du bokade tid?

  - Jag hade svårt att växla mellan mina anteckningar och whiteboarden i skolan. Efter att jag lyft blicken tog det en stund innan jag fick skärpa på längre avstånd, det gjorde att jag kände mig ansträngd i ögonen.
   

 • Hur gick träningen till?

  - Jag fick med en "flipper" hem med två olika glaspar. Tre gånger varje dag satt jag 5 minuter och fokuserade på en text, samtidigt som jag växlade mellan glasparen på flippern. Detta gjorde jag i 2 veckor och kom sedan tillbaka på uppföljning hos optikern.
   

 • Var det svårt?

  - Nej det var jätteenkelt! Det svåra var att komma ihåg att träna tre tillfällen varje dag!

Idag har Emilia inga besvär längre, skulle det komma tillbaka går det att upprepa träningen längre fram.