top of page

Torra ögon

Har du torra eller rinnande ögon och det känns som att inga ögondroppar hjälper? Du är inte ensam. Därför har vi tagit fram en tåranalys där du kan få en bättre bild av vad som egentligen orsakar symtomen och därmed också lättare kan få bukt med besvären. Till detta kan vi hjälpa dig hitta rätt produkter och behandlingar som har bäst effekt på just dina ögon.

Tåranalys

Tårfilmen fyller flera väldigt viktiga funktioner i ögat. Den både smörjer, bibehåller synskärpan och forslar bort bakterier. Tidigare har man ofta förknippat torra ögon eller rinnande ögon med äldre personer, men idag har upp till varannan svensk besvär. 

Vanligaste orsaken till torra ögon är underproduktion av oljor i de meibomska körtlarna i ögonlocken. Även inflammation i ögonlockskanterna är vanligt förekommande.

En tåranalys går ut på att kartlägga besvären och hitta bästa behandling för just dina ögon. Våra specialutbildade optiker har tillgång till instrument som bara finns på ett fåtal kliniker i landet.

Kostnad för tåranalys är 1390kr, synundersökning för glasögon är inkluderad i priset.

Blått öga på grå bakgrund

Bara hos
Jahnke

idra.jpeg

Idra

För att diagnosticera tårfilmen används ett nytt instrument som kallas för Idra. Den mäter en rad viktiga parametrar som rör tårfilmens kvalitet, kvantitet och vätbarhet. Optikern gör en subjektiv bedömning och en AI gör en objektiv bedömning av varje delmoment. 

Vi fotograferar och filmar delar av ögat, tårfilmen och ögonlocken så att du själv tydligt kan se vad optikern pratar om. Unikt för detta instrument är att vi kan fotografera meibomskörtlarna inuti ögonlocken. Detta sker med infrarött ljus. Du får även med dig ett protokoll med de olika mätningarna och förslag på lämplig åtgärd där det finns behov av förbättringar.

E-eye behandling

E-Eye är en behandlingsmetod för torra ögon. Anledningen till torra ögon är många gånger nedsatt funktion i de meibomska körtlarna som sitter inuti ögonlocken. Dessa körtlar har den viktiga funktionen att producera de fetter som utgör det yttersta lagret i tårfilmen och som smörjer ögats yta vid varje blinkning. Behandling med E-eye syftar till att aktivera körtlarna och öka ögats egen smörjförmåga. 

Tekniken är väldokumenterad och bygger på starka ljusimpulser som riktas mot patientens ögonlock. Det är ofarligt och helt smärtfritt, en del upplever att huden blir varm under behandlingen.

Behandling med E-eye har i studier visat effekt i 80% av fallen redan efter första behandlingstillfället. Man behandlar normalt tre gånger vid tre separata tillfällen, ibland även en fjärde gång. Effekten varar 6-24 månader. Rekommendationen är att i samråd med optiker att göra en ny behandlingen efter ett år för att upprätthålla effekten. 

Kostnad för E-eye behandling är 1800kr/behandlingstillfälle.

IMG_7550.JPG

Bara hos
Jahnke

Nattlinser (ortho-k)

Vissa jobb kräver glasögon som tål tuffa tag, så att dina och dina medarbetares ögon inte råkar illa ut. Dessa skyddsglasögon måste uppfylla de krav på hållfasthet och tillverkning som defineras i EU direktiv 89/686/EEC. De skyddsglasögon vi tillhandahåller tillverkas av Uvex, och uppfyller dessa högt ställda krav.

Förr såg alla skyddsglasögon likadana ut. I takt med att glasögon i sig blivit en modeaccessoar och glasmaterialen utvecklats så finns det idag mycket att välja på även när det kommer skyddsglasögon. Allt från traditionella metallbågar till sportiga välvda plastbågar och även bågar utan ram runt glasen. 

Skyddsglas går att slipa med såväl enkelslipad, som progressiv och bifokal styrka. 

Eye Close Up

Torra ögon

bottom of page